Rådene ble lagt fram av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) onsdag 15. juni.

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å være godt over føre var-nivå.

Kvoterådet for nordøstarktisk sei for 2023 er på 226 794 tonn – en økning på 15 prosent eller nesten 30 000 tonn fra fjorårets kvoteråd.

– Dette er gode nyheter som viser at bestanden av sei er i god forfatning. Vi har gjennomført grundige og gode beregninger som viser at det er forsvarlig med en økning i kvoten, sier Arved Staby, bestandsansvarlig for nordøstarktisk sei.