Først et stykke utpå festkvelden kom overraskelsen. Statssekretær Hugo Bjørnstad i Fiskeridepartementet var invitert til festen. Han har en fortid i partilaget, blant annet som leder og kunne meddele sine partivenner at departementet har bevilget 86 millioner kroner slik at havna kan ferdigstilles. Summen vil bli tildelt gjennom Nasjonal Transportplan.

Bjørnstad som var ordfører i Vågan kommune i 12 år hadde med seg hilsner fra både statsministeren og fiskeriministeren.

- Gjennom mange år har staten vært med og bidratt til forbedringer av molo og havneforhold i Laukvik. Når Arbeiderlaget nå er i sitt jubileumsår, så er det ekstra hyggelig for meg som fiskeri- og kystminister å kunne bidra med en liten skjerv til festen, hilset minister Lisbeth Berg-Hansen ifølge Lofotposten.

Styreleder og medlem i arbeiderlaget gjennom femti år, Ingvald Myrseth, kunne overlykkelig motta statsrådens brev og takke statssekretær Hugo Bjørnstad og hans sjef for at man nå er inne på Nasjonal transportplan slik at hele havna endelig kan sluttføres om få år.