Norges sjømatråds franske fiskeriutsending innrømmer at han har måttet gi vekk tronen.

kestatistikken fra Norges sjømatråd viser at russerne er det landet som fremfor noen tar seg av de enorme volumene laks som svømmer rundt i merdene.

Uke 7, sammenlignet uke for uke i henholdsvis 2011 og 2012 viser at importen for i år er opp 21 prosent med et ukevolum på 13 347 tonn.

Frankrike god nummer to

Volumene bare hittil i år har nådd i underkant av 130 000 tonn. Samme periode for ett år siden var 108 769, melder kyst.no.

Og det er i hovedsak russerne som skal ha deler av æren for den formidable veksten. Mens Frankrike var det største enkeltmarkedet for laks i 2011 vil Russland ta over den posisjonen i 2012. Det sier Norges sjømatråds franske fiskeriutsending, Johan Kvalheim.

– For 2012 ser jeg på det franske markedet som en god nummer to. Det gjøres en svært god jobb i Russland, det ser vi bare på de enorme volumene som går inn der, sier Kvalheim.

Økt russerimport med 51 prosent

I løpet av åres syv første uker har russerne importert hele 51 prosent mer enn hva de gjorde i 2011. Hva gjelder Frankrike er det samme tallet på 11 prosent.

I tonn ligger Russlands importvolumet foreløpig 3 311 tonn over Frankrike.

Forbedret innenlands distribusjon og bedre logistikk ut i fra de store byene er hovedforklaringer bak den russiske veksten. Hva gjelder Frankrike har Kvalheim tro på at økt differensiering av produktene skal tiltrekke seg nye konsumenter.