Havforskningsinstituttet (HI) ønsker avtale om periodevis leie av et mindre fartøy på 30-35 fot fra og med 2017 for en periode på to år. Fartøyet skal blant annet benyttes til lakselusundersøkelser, melder Norges Fiskarlag.

I en melding fra Havforskningsinstituttet vises det til at HI ønsker å inngå en rammeavtale om periodevis leie av det aktuelle fartøyet.

Leieperioden er i første omgang fra 2017 for en periode på to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Fartøyet vil bli benyttet til lakselusundersøkelser (inkl. hydrografimålinger) av varierende varighet, i fjordområder fra Rogaland til og med Nordland, med hovedvekt på Vestlandet.