Det mener Kystaksjonen i en pressemelding.

- Deltakerloven er en av grunnpilarene for bosetting og arbeidsplasser langs kysten. Den vil Tveterås-utvalget fjerne.

- Ulike regjeringer og departementer har gjennom mange år brutt loven ved å ikke respektere prinsippet om at fisken tilhører fellesskapet. Slik har vi fått mange kvotebaroner. Røkke er et godt eksempel på denne politikken og nå vil det åpnes for mange flere «Røkker» som skal rane resten av arvesølvet vårt.

Fiskeriministeren legger også opp til at våre ressurser kan eies og forvaltes av kapitalkrefter i Kina, Russland og Tyskland. Den lille kystbefolkningen som fortsatt ønsker å klore seg fast, vil sitte med kikkert og se på trålere som aldri kommer til land.

Hver av disse trålene kan fiske mer fisk hver dag, enn det 50 sjarker fisker på et helt år.

- Vi startet Kystaksjonen sist vinter fordi det kokte langs kysten, folk var forbanna og vi trodde vi hadde sendt et klart signal når hele landsdelen gikk i fakkeltog, og demonstrerte foran Stortinget 1. mars.

- Kystaksjonen vil gjerne bifalle endringer innen fiskerier som vil være positive for kysten, men disse forslagene danner ikke et godt utgangspunkt for videre diskusjon. Tveteråsutvalgets bestillingsverk fra fiskeriministeren oppfattes som en ren provokasjon og er direkte samfunnsfiendtlig. Hvis fiskeriministeren får gjennomslag for dette, vil det være dødsstøtet for en norskeid flåte.

- Nå mobiliserer vi igjen hele kystbefolkningen og landets øvrige innbyggere for å få stoppet denne galskapen. Vi aksepterer ikke noe annet prinsipp enn at fisken i havet tilhører Norges befolkning i felleskap og skal forvaltes av kystbefolkningen.