Styret i Fiskarlaget Nord hadde ressurskontroll oppe som egen sak i går og mener at ryktene rundt fiskefusk ikke vil stoppe før man har fått på plass et kontrollsystem som fjerner all tvil.

Enkelte villige til å ta snarveier

Etter å ha tatt en grundig behandling av spørsmålet fattet styret i Fiskarlaget Nord følgende vedtak:

- Styret viser til beklagelige rykter om at koronaepidemien og konsekvensene av denne bidrar til økt grad av ressurskriminalitet. Usikker markedssituasjon i kombinasjon med redusert ressurskontroll øker risikoen for regelverksomgåelse. Enkelte aktører, enten i en presset situasjon eller motivert av en enkel mulighet, kan være villig til å ta snarveier.

Ryktene rundt fiskerinæringen vil ikke stoppe før ressurskontrollen fungerer tilfredsstillende. Vinterfisket 2020 og konsekvensene av koronaepidemien synliggjør hvor avgjørende det er å få på plass et forbedret kontrollsystem. Ryktene som igjen går om fiskerinæringen vitner om en systemsvikt.

Har behov for en helhetlig kontroll

Videre heter det i styrevedtaket at: Næringen er avhengig av og fortjener at en helhetlig og forbedret ressurskontroll kommer snarlig på plass. Det registreres at første oppfølging fra kontrollutvalget nå sendes på høring, det skal stilles krav om elektronisk rapportering fra også den mindre kystfiskeflåten. Fiskarlaget Nord skal svare konstruktivt på denne.

Styret finner samtidig grunn til å påpeke betydningen av å prioritere de elementer i fiskerikontrollutvalgets melding som i større grad oppfattes å svare på de utfordringer ryktene om fiskerikriminalitet gjelder. Det pekes på det åpenbare, det må sikres at all fisk veies, og det som veies må føres på seddel.

Fiskarlaget Nord ser fram til også i fortsettelsen å bidra konstruktivt i arbeidet med å få på plass en forbedret ressurskontroll som kan avsløre- og tilbakevise rykter om ressurskriminalitet.