Utvalget skal særlig vurdere om det bør stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, og eventuelt hvordan.

Utvalget skal også vurdere om tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) bør endres, og eventuelt hvordan.

Utvalget skal ledes av Liv Holmefjord, siviløkonom og avtroppende fiskeridirektør, og vil bestå av de forskjellige partene innenfor maritim næring. LO, Unio, Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet, Maskinistforbundet, Rederiforbundet, Kystrederiene og NHO Sjøfart er alle representert. Utvalget skal levere sin rapport innen 31. desember 2020.