- Feil og avvik var blant annet knyttet til oppgitte verdier, klassifisering, kvalitet, transportmiddel og opplysning om feil tollsted ved eksport. Etaten vil derfor følge dette tettere opp i år, sier avdelingsdirektør Ole Kristian Gjørven i Tolletaten.

Sjømat er Norges nest største eksportvare etter gass og olje. Store mengder sjømatprodukter sendes ut av landet under vinterfisket. Det er vareførselsdivisjonen i Tolletaten som har ansvaret for at eksporten går riktig for seg og at eksportpapirene er i orden.

Ole Kristian Gjørven

- Vær nøyaktige

Tolletaten skriver at de ønsker et godt samspill og samarbeid med fiskerinæringa, både for å unngå unødvendige stopp i behandlingen av tolldeklarasjoner og forsinkelser ved grensepasseringen.

- Dette forutsetter imidlertid at næringen gir korrekt informasjon.

Gjørven oppfordrer derfor eksportørene av sjømat til å være nøyaktige og sørge for at eksportdeklarasjoner og øvrige tolldokumenter er korrekt utfylt.

- Dette er en plikt de har. Vi vil ikke bare kontrollere dette ved utpassering, men også følge opp gjennom etterkontroller i virksomheter, sier Gjørven.

- Riktig utfylte eksportdokumenter er nøkkelen til at varer kan krysse grensen effektivt samtidig som lover og regler blir etterlevd.

Tolletaten har lagt ut full informasjon her og her.