Totalt bidro 16 båter med 4.300 tonn sild ifølge sildelagets siste rapport.

Det er hovedsakelig båter fra ringnot-gruppen som har stått for fisket. Alle fangster er tatt med trål. Båter som kun kan bruke not har ikke funnet stimer som er skikkelig samlet for notfiske., melder Sildelaget.

Fisket startet i den sørlige delen av N 60⁰ i forrige uke, med en gjennomsnittlig størrelse på mellom 125 og 150 gram. Senere forflyttet båtene seg lenger nord til området sør for Vikingbanken, der silda var betydelig større med en gjennomsnittsvekt på rundt 200 gram. Det ser ut til at denne silda har samlet seg de siste dagene, og i helgen ble det tatt trålhal på over 300 tonn. Denne sildestørrelsen er særlig attraktiv for produksjon av filet til det europeiske markedet.

I inneværende uke vil kun en håndfull båter jakte på nordsjøsilda. Resten har foreløpig gitt opp jagingen etter fangst og heller tatt ferie.