I 2006 rømte nær én million laks, og næringen tok et kraftig oppgjør med seg selv for å få ned rømningstallene.

Nå har historien på mange måter gjentatt seg. Etter en markant nedgang etter kriseåret har antall rømte fisk igjen eskalert.

For tredje år på rad har antall rømninger økt, der den siste stormen alene tok med seg 130 000 laks i dragsuget. Foreløpige tall viser at 320 000 laks har rømt i 2011. En økning på 11 prosent i forhold til 2010. Dagens nivå er i tillegg nesten tre ganger høyere enn i 2008, som var året med færrest rømninger.

Leder for rømningsutvalget i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Tarald Sivertsen, synes utviklingen er sterkt beklagelig.

- I 2011 har vi har fått et tilbakeslag på rømningssiden, og vi burde forventet bedre resultater enn det vi kan vise til dette året. Hva som tidligere har blitt gjort synes ikke når vi ser denne utviklingen, og vi har ingen unnskyldinger å komme med, sier Sivertsen til kyst.no.