Når stadig flere av flyene som går i ordinære ruter settes på bakken må eksportørene benytte andre selskaper. Men flere av de som er aktuelle å bruke har ikke trafikkrettigheter i de nødvendige korridorene i luftrommet, og den største begrensningen er luftrommet over Russland, påpeker administrerende direktør Robert Eriksson i en pressemelding.

– Samferdselsministeren må på banen. Jeg ønsker at han oppretter kontakt med sin russiske kollega for å se på muligheten for å få til en dispensasjon for det russiske luftrommet, slik at flyselskaper som nå kan bistå, får muligheten til å fly sjømat ut til markedene som etterspør mer norsk sjømat, sier han.

Eriksson opplyser at etterspørselen er stor i Kina, Hongkong og Sør-Korea.

I fjor ble det sendt 260.000 tonn norsk laks med fly, det meste med passasjerfly. Når flere fly settes på bakken, frykter Sjømatbedriftene at eksporten stopper helt opp.