Dette skjedde på fiskerikomiteen sin 30.sesjon i Roma.

Williams har vært nestformann i fiskerikomiteen siden 2011. Ledervervet han nå har fått gjelder for perioden 2012 til 2014. Tidligere har Williams blant annet vært ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet i 14 år, fra 1997 til 2011.

Williams har også bred internasjonal erfaring. Det er over 40 år siden Norge sist hadde dette ledervervet, ved daværende fiskeridirektør Klaus Sunnanå, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

I FAOs fiskerikomité diskuteres overordnede, internasjonale saker og problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Organisasjonen gir anbefalinger til ulike lands myndigheter, internasjonale organisasjoner og andre som arbeider innen næringen. Fiskerikomiteen forhandler også fram globale avtaler. Blant annet har den på norsk initiativ fått på plass den internasjonale bindende avtalen om havnestatskontroll.