Arbeidsutvalget (AU) i Norges Råfisklag har i dialog med fiskeindustriens organisasjoner vurdert behovet for regulering av fisket i lys av situasjonen med korona-viruset.

Konklusjonen er etter dialogen at det ikke iverksettes noen reguleringer, skriver laget i en melding.

Råfisklaget vil følge den videre utviklingen nøye sammen med fiskeindustriens organisasjoner.

Fiskerne må som tidligere meddelt, holde tett dialog med sine fiskekjøpere for å sikre tilpasning av fisketakten i forhold til markedssituasjonen.

Avdelingsdirektør for omsetning i Råfisklaget, Charles Aas sier til Kyst og Fjord at man i dagens møte fikk innspill fra de ulike organisasjonene, og at man ut fra det de fikk fått høre, ikke finner grunnlag for å gripe inn med tiltak for å justere fiskekjøpet.

Fikk gode råd

Kjøperne er representert ved Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes forening.

- Er kjøperne enige, slik at det er lett å gjøre en beslutning?

- Jeg vil si at de er relativt samstemte. Det kan selvsagt være enkeltbedrifter som vurderer situasjonen ulikt, men ut fra det som har vært diskutert i dag var det en grei beslutning å ta.

Aas sier den videre dialogen med kjøperne tas fortløpende ved behov.

- Det er ingen som er ute og reiser, så det er lett å få tak i folk for tida.