Fiskeridirektoratet er bedt av Fiskeri- og kystdepartementet om å lyse ut og tildele to nye konsesjoner til å fiske krill i området som forvaltes av kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis (CCAMLR-området). Norge har i dag fire krillkonsesjoner i Antarktis, hvorav bare tre har vært fullt utnyttet.

Fiskeridepartementet har tidligere gjort det klart at de ønsker en forsiktig økning av Norges beskatning av denne ressursen.

Fiskeridirektoratet lyser på denne bakgrunn ut to nye tillatelser til å fiske krill, (jf. § 4 i forskrift av 2. mars 2007 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon).

Søknader må sendes Fiskeridirektoratet innen 15. juni.