Siden 1. mai har Finnmark politidistrikt gitt ut bøter for nesten en halv million kroner til såkalte turistfiskere som har forsøkt å ta med seg for mye fisk ut av landet. Tilsammen er 2.3 tonn fisk beslaglagt ved grenseovergangene i Finnmark bare siden 1. mai i år. Bare i et beslag ble en mann bøtelagt for 95 000 kroner, skriver Finnmark Politidistrikt i en pressemelding.

Bøtesatsene fordoblet

- Bøtesatsene for å ta med seg for mye fisk ble etter påske fordoblet, og ligger nå på 200 kroner kiloet. Vi håper jo at høyere bøtesatser skal virke preventivt, men foreløpig ser vi ikke at smuglingen går ned, sier seksjonsleder for påtalejurister Thomas Darell i Finnmark politidistrikt.

Det politiet ser er at turistfiskerne kun tar med seg loinsen- det vil si den tykkeste delen av torskefileten, som også kalles torskens indrefilet.

- Det betyr at det meste av torsken antagelig går i søpla. Et enormt ressurssløseri. Når tollvesenet gjør beslag av 2.3 tonn fiskefilet på knappe to måneder, vil det tilsvare en torskekvote på om lag 10 tonn torsk som er fisket ulovlig.

Politiet ønsker nå et tettere samarbeid med lokalbefolkning og lokalt næringsliv for å hindre at så store mengder fiskes ulovlig.

- Dette er fisk som tas fra ressursgrunnlaget til kysten og kystfiskere, og som ikke registreres som et ressursuttak. Vi tror at mørketallene er store, og ønsker derfor tips fra publikum dersom de ser turistfiskere som rigger seg med store frysebokser og det man nærmest kan kalle en profesjonell fiskeindustri.

Vil ansvarliggjøre utleiere

Politiet i Finnmark ønsker også å ansvarliggjøre useriøse utleiebedrifter, og ønsker tips der man ser at utleiebedrifter tilrettelegger for storskalafiske, med stor frysekapasitet osv. Dette vil kunne være straffbar medvirkning til ulovlig utførsel.

Hittil i år har Tolletaten beslaglagt 5473 kilo fiskfilet ved tollstedene i Finnmark. Omregnet i rund fisk vil det utgjøre en kvote på ca 20-25 tonn torsk.