- Disse endringene er en opprydding i regelverket for fangst av snøkrabbe. Nå tilpasses fangst av snøkrabbe til det tradisjonelle regelverket om deltakelse i fiske og fangst. Dette vil også legge til rette for senere innstramninger i hvem som kan fangste snøkrabbe, dersom det skulle bli behov for det, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Dispensasjonsordningen oppheves

I dag må man ha dispensasjon for å fangste snøkrabbe. Denne ordningen oppheves nå, og erstattes av en åpen tillatelsesgruppe i konsesjonsforskriften. Vilkårene som gjelder for å få dispensasjon i dag videreføres nesten uendret som vilkår for å få tildelt snøkrabetillatelse.

De som oppfyller vilkårene for dispensasjon fra fangstforbudet i snøkrabbeforskriften, vil derfor i all hovedsak få tildelt snøkrabbetillatelse etter søknad. Det eneste unntaket er fartøy under 15 meter uten annet driftsgrunnlag. Disse vil få inntil utgangen av 2020 til å tilpasse seg.

Tillatelse gir ikke rettigheter

Tildeling av snøkrabbetillatelser vil ikke stenge for at departementet senere, ved behov, kan lukke fisket. Tildelt snøkrabbetillatelse vil ikke i seg selv gi noen rettigheter med tanke på tilgang til lukket gruppe.