– Vi har aldri tidligere sett at torsken står så langt nord i Barentshavet, sier havforsker Harald Gjøsæter.

LANGT MOT NORD: Toktleder Harald Gjøsæter forklarer hvor torsken og lodda står i Barentshavet. I år er det satt ”verdensrekord” i nordlig utbredelse av torsken. Foto: Gunnar Sætra/IMR

Han har vært toktleder på forskningsfartøyet ”Johan Hjort”. Båten er den siste av de fire norske og russiske forskningsfartøyene som har deltatt i det store norsk-russiske økosystemtoktet som har pågått siden august.

82 grader nord

Under økosystemtoktet har det vært registrert torskeforekomster på 82 grader nord.

– De observasjonene blei gjort av forskningsfartøyet ”Helmer Hanssen”. Vi har vært i farvannene øst for Svalbard, og der fant vi også store mengder torsk mye lenger nord enn vanlig, sier Gjøsæter.

Lavere, men varmt nok

En foreløpig gjennomgang av temperaturdataene fra årets økosystemtokt viser at temperaturene i området øst for Svalbard er lavere i år enn i fjor.

– Likevel er temperaturene høyere enn det som har vært vanlig i lang tid, og det er varmt nok til at torsken trives. Vi må veldig langt nord for å finne temperaturer som torsken ikke liker å oppholde seg i, sier Gjøsæter.

Nordlig lodde

Lodda står også langt nord og øst i Barentshavet.

– I år fant vi den helt opp mot Franz Josefs land, og vi må tilbake til midt på 70-tallet for å finne en liknende utbredelse av lodda, sier Gjøsæter.

– Den gangen blei det drevet loddefiske i dette området, forteller han.

Torsken og lodda står lenger nord enn noensinne.

Nå skal Gjøsæter og flere andre norske havforskere til Murmansk for å møte russiske kolleger ved havforskningsinstituttet Pinro.

– Vi drar dit for å gjøre de siste utregningene som brukes til å gi ei tilråding om hvor stor loddekvoten bør bli.. Kvoten skal fastsettes når den norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes i Kaliningrad i neste uke, forteller Gjøsæter.