- Regjeringen vil utvikle sjømatnæringen til en viktig framtidsnæring for Norge. Da trenger vi flinke fiskere med på laget, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

To tiltak skal gjøre fiskerutdanningen mer attraktiv:

Skolekvotene økes. For torsk innebærer de nye kvotene en dobling i forhold til det skolene har i dag. For andre fiskeslag økes kvotene med 10 prosent. Økningen vil skje fra og med neste skoleår.

Læringene får egne kvoter til en verdi av om lag 30.000 kroner per år. Det vil gjøre det mer attraktivt for fiskebåter å ta inn lærlinger. Lærlingene må velge seg et hovedfiskeslag og de må være ombord når det fiskes på lærlingens kvote. Ordningen trer i kraft fra nyttår. Fylkeskommunen har det overordna ansvaret for eleven som skal inn i lære, og skal godkjenne kontrakt mellom reiarlag og elev. Fiskeidirektoratet tar hand om kvotemessige spørsmål.