Carl Aamodt startet fiskerikarieren på en reketråler som 15-åring. Senere har han utdannet seg til kystskipper og etablerte virksomhet sammen med to eldre brødre og øvrige partnere, både i hav og kystfiskegruppen.

Det skriver Fiskebåt i en pressemelding.

- Stø og stabil kurs

- Jeg vil fortsette det gode arbeidet fra min forgjenger. Nye krefter, men stø og stabil kurs. Det er i næringens møte med det grønne skiftet viktigere enn noen gang å sikre stabile rammer som gir norske fiskere nødvendig langsiktighet for sine investeringer, sier Aamodt.

Aamodt har tidligere organisasjonserfaring fra lokallagsarbeid i Kristiansand Fiskarlag samt ulike verv både i Fiskarlaget sentralt og i Fiskebåt-systemet.

- Flere år på overtid

- I løpet av våren kommer regjeringen med ny kvotemelding. Det er viktig at det der blir forankret tverrpolitisk stabilitet for næringen. Vi er flere år på overtid. Ellers er jeg spesielt opptatt av at vi for næringens beste får landet en god ny organiseringsmodell, som står seg over tid, sier Aamodt.

Fiskebåt Sør er et regionlag i Fiskebåt og dekker området fra Sognefjorden og sørover. Medlemsmassen består av ringnotfartøy, pelagiske trålere, krabbe og stor-kystfartøy. Organisasjonens overordnede mål er å jobbe for en verdiskapende og bærekraftig differensiert fiskeflåte.