Per uke 45 var det landet fisk for nesten 6,9 milliarder kroner, mot 5,4 milliarder på samme tid i fjor. Det er bare seks uker siden laget lå «bare» en milliard foran fjorårstallet.

Men boomen tar slutt. Trolig vil resten av året bli omtrent som fjoråret, eller litt lavere. I uke 45 ble omsetninga på 115 millioner kroner, ned nesten 70 millioner fra uka før, og to millioner lavere enn tilsvarende uke i fjor.

- Etter flere uker med rekordhøy omsetning av frossen fisk hadde en i uke 45 en kraftig nedgang grunnet reduserte landinger av frossen fisk. Dette skyldes at det minker kraftig på de kvotene som fartøyene har igjen og dette gjenspeiles i reduserte landinger, heter det i Råfisklagets ukesrapport.