- Besøket på Island er kommet i stand etter ønske fra våre to russiske samarbeidspartnere i Murmansk, forteller leder Kjell Ingebrigtsen til fiskarlagets nettside.

Møteserie

Det er lagt opp til at den russisk-norske delegasjonen på i alt ti personer skal besøke både offentlige forvaltningsorgan og myndigheter, samt både se og drøfte felles utfordringer og muligheter med islandsk næring på land og hav.

- Vi har et tett program. Jeg håper besøket skal bli nyttig for alle parter og at vi skal bidra til å knytte sammen erfaringer og felles interesser mellom våre tre nasjoner, sier Ingebrigtsen.

Han sier en del av ambisjonen med turen også er å drøfte et bredt spekter av felles overnasjonale utfordringer innen ulike deler av næringen, som: Marin forskning, klimaendringer, MSC-sertifisering, forvaltning av sjøpattedyr, organisasjonsutvikling, fiskeriutdanning, sjøsikkerhet, samt tematikk knyttet til fartøyeierskap og kvoter.

Mange fellesnevnere

- Jeg tror vi kan ha god nytte av denne typen erfaringsutveksling, ikke minst siden Island, Russland og Norge driver mange av sine fiskerier i de samme områdene. Samtidig er det ulik grad av produktutvikling og markedsarbeid som gjøres. Også her er det nyttig med felles erfaringsutveksling, mener Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget er på turen representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, nestleder Arild Aarvik, assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen og prosjektleder Torleif Paasche.