- Vi er selvsagt glade for at Troms fylkesting bevilget 100 millioner kroner under siste samlingen før jul, men midlene er satt av i 2020/2021. Det vil være i seneste laget for oss, sier han til Kyst og Fjord.

Kyst og Fjord har tidligere meldt at transportører og/eller sjåfører som ferdes på denne rasfarlige og svært krevende strekningen kan komme til å nekte og kjøre der i vinter.

Når sesongen topper seg, går det normalt 20 – 25 trailere med fisk fra Tromvik per uke.

Noen mener at bygdefolket ikke har vært nok frampå.

- Det er riktig. Om transportøren sier ja, kan sjåførene nekte. Dette er en vanskelig situasjon for oss som fiskemottak. Når innsiget av skrei kommer, er helt avhengige av å få fisken ut snarest for at den skal være fersk når den ankommer kunden, sier Robertsen.

- Hva skjer i veisaken nå?

- Vi håper på møte med kommunen for å finne en løsning denne vinteren. Vi er glade for ordfører Kristin Røymos innsats for å få midler gjennom den regionale transportplanen som fylkestinget vedtok, sier han videre.

- Dere hadde Tromsø formannsskap på besøk i Tromvik i august i fjor. Der var også etatsjefer med fra kommunen og fylkeskommunen. Føler du at det har hatt noe å si?

- Jeg er ikke med i utviklingslaget eller veigruppa, så jeg var på en måte ikke direkte involvert i besøket den gang. Jeg vil vel si det slik at det er en bedre kommunikasjon og info mellom kommunen og oss, men det har jo ikke skjedd noe egentlig.

- Det er kostbart med tiltak, det vet vi, men berging av en bil med fisk kommer også fort opp i 30.000 kroner, legger han til. Mulige løsninger kan være mer strøing og eventuelt å la brøytebiler kjøre foran vogntogene. Robertsen ser fram til en dialog med både kommunen og fylkeskommunen før skreisesongen starter om få uker.

Ordfører Kristin Røymo i Tromsø har også engasjert seg, selv om veien er et fylkeskommunalt anliggende. På spørsmål om hvilke tiltak ser hun seg for seg vil måtte gjennomføres nå i vinter for at fisk skal kunne landes i Tromvik har hun svart følgende i en epost:

- Statens vegvesen og Troms fylke er klar over utfordringene med veien. Det er gjort et forsøksprosjekt med trafikklys. Folk og fisk må fram på en trygg og effektiv måte, og dette var ikke en optimal måte å løse det på. Løsningen ligger i at veien blir utbedret, helt enkelt. For vi er helt enige med innbyggerne i Tromvik om at veien er livsfarlig og at den må framskyndes på transportplanen, skriver Røymo.

- Er dere i dialog med fylkeskommunen i denne saken? I så fall på hvilken måte?

- Tromsø kommune har sendt høringsuttalelse der Tromvik har vært spesielt nevnt i forbindelse med fylket sin transportplan, og Tromvik er et stadig tilbakevendende tema for oss. Det er kjent hva vi mener og vi har jobbet opp mot fylkets politikere, melder hun til Kyst og Fjord.