Bak uttalelsen, som er stilet til moderorganisasjonene Norges fiskarlag og Nordland fylkes fiskarlag, står Bø fiskarlag, men også syv andre lag har i etterkant gitt sin tilslutning.

Her følger uttalelsen:

MINSTEPRISER PÅ TORSK VINTEREN 2013

I forbindelse med at arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag innkalt lederne i eierorganisasjonene til Norges Råfisklag til møte om de nye minsteprisene på torsk, vil Bø fiskarlag tilkjennegi sitt syn i saken:

1. Styret i Norges Råfisklag må øyeblikkelig starte nye, reelle prisforhandlinger med kjøperne. Hensikten med prisforhandlingene må være økning av minsteprisen på torsk gjeldende for vinteren 2013. Det kan ikke aksepteres at fiskerne på ny skal bære byrden av den økonomiske krisa i Europa. Landarbeiderne i fiskeindustrien har hatt lønnsøkning samtlige år siden krisa startet i 2008, landindustrien har bedret lønnsomheta, mens fiskerne har hatt en halvering av råstoffprisen. Vi er nå kommet til et nivå hvor konkurser i flåteleddet og mannskapsflukt er høyst sannsynlig.

2. Hvis ikke styret i Norges Råfisklag vil eller kan etterkomme kravet om nye prisforhandlinger, må representantskapet innkalles for å drøfte situasjonen og eventuelt forberede valg av nytt styre.

Bø fiskarlag v/ Svein Tobiassen Andøy fiskarlag v/ Otto B. Rasmussen

Øksnes fiskarlag v/ Mikael Steffensen Sortland fiskarlag v/ Willy Olsen

Vågan fiskarlag v/ Leif Karlsen Flakstad fiskarlag v/ Svein A. Arntsen

Ballstad og Skotnes fiskarlag v/ Ole Berglund Stamsund fiskarlag v/ Roger Grav