Hver fjerde person som omkom i en fritidsbåtulykke i fjor var turist. Nå reises det en debatt om hvorvidt sikkerheten i turistfiskenæringa er god nok. Overfor NRK tar stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes til orde for strengere regler.

Overrepresentert

– I dag er fisketurismen underregulert. Drar man ut på sjøen som yrkesfisker er det strenge krav. Men for fisketurister, som kanskje aldri har vært på sjøen før, er det ingen krav. Fisketuristene er overrepresentert i ulykkesstatistikken til sjøs, så her må vi ta skikkelig grep, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NRK.

Fritidsregelverk

Sjøfartsdirektoratet avviser ikke at enkelte ting kan bli bedre, men sier det ikke er noen snarlige regelendringer på trappene.

– Når utenlandske turistene leier båt og drar ut alene, regnes det som fritidsaktivitet på samme måte som når nordmenn leier ei sommerhytte med båt. Da er det fritidsbåtregelverket som gjelder. Leier de en båt med mannskap om bord, regnes det som næringsvirksomhet og da stilles det andre krav, sier seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter A. Søreng til NRK.

Produktansvar

Han viser til at utleierne av slike båter skal tilby en sikker tjeneste, og at dette er underlagt Produktkontrolloven.

– Både Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil nok se nærmere på om det er behov for å stille ytterligere krav til denne næringa. Elektronisk sporing av båter kan være ett av flere gode tiltak. Det samme kan godt nok flyteutstyr være, samt bedre varslingsrutiner og varslingsmuligheter. Men det er ingen endringer i regelverket rett rundt hjørnet, Vi er opptatte av å gi god informasjon til utleierne, og lage sjekklister som utleieren kan bruke sammen med gjestene før de dra ut på sjøen, sier Søreng til NRK.