Fiskeren fra Gjesvær i Finnmark er urolig over at Høyre og Frp ser ut til å gå bort fra det som ble lovet da Norges Råfisklag feiret 75 år i juni.

– Der sa representanter fra Høyre og Frp at de var helt enig den nye råfiskloven og at de ikke skulle gjøre endringer. Fiskerne skulle få beholde sin rett til i siste instans å fastsette en minstepris for salg av sin fisk. De har holdt fiskerne for narr, og åpner nå for revurdering, sier Ingebrigtsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han advarer Erna Solberg mot å legge ned Fiskeridepartementet. Fra flere kanter på borgerlig side har det vært uttrykt ønske om å danne et stort næringsdepartement for flere næringer.

– Jeg vil advare mot å legge Fiskeridepartementet inn i et stort såkalt superdepartement. Som SV-representant og eneste fisker på Stortinget vil jeg varsle Erna Solberg om storm med uavbrutt tungsjø på kysten og i fiskerimiljøene hvis det ikke blir en egen fiskeriminister, sier Johnny Ingebrigtsen til ANB.

Han er vararepresentant og møter i Kirsti Bergstøs fødselspermisjon i ett år på finnmarksbenken.