– Vi må hindre at PD etablerer seg nord for Hustadvika i Møre og Romsdal. Utslakting er i tråd med strategien om å holde Hustadvika som en barriere mot PD, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet til deres egne nettsider.

Det ble bekreftet PD-smitte i Salmars oppdrettsanlegg på lokaliteten Finnvik 31398 i Tromsø kommune 23. januar.

Mattilsynet fattet dagen etter vedtak om utslakting av fisk på lokaliteten innen 31. januar. Den korte fristen ble gitt fordi det er viktig at fisk fjernes raskt for å redusere risiko for smittespredning.

Salmar påklaget vedtaket, og Mattilsynets hovedkontor har nå behandlet klagen.

- Vedtaket om utslakting er fattet med for å hindre PD i å etablere seg nord for Hustadvika. Dette er en streng men viktig strategi som både næringen og myndighetene står bak. Å holde området fritt for PD sparer oppdrettsnæringen for store utgifter og mange problemer. Derfor er det nødvendig at PD-tilfeller raskt blir tatt bort, slik at sykdommen ikke smitter til andre anlegg og etablerer seg, avslutter Landsverk.