Jakten på den helautomatiserte filethallen fortsetter. I mai kjører Fiskeri og havbruksnæringens- forskningsfond (FHF) et nytt seminar der de vil legge fram status så langt.

Her vil det bli en full rapport om automatisering av filetproduksjon i hvitfisknæringen, der de tar for seg automatisering av fangstbehandling og foredlingsprosesser, skriver Fiskebåt.

Det langsiktige målet er robotisering og økt kvalitet på fileten. Blant annet vil Gryllefjord Sefoods AS delta på seminaret og fortelle om de erfaringene de har oppnådd så langt, etter at de for ett år siden tok i bruk Valkas filetteknologi.

Også konkurrenten Baader vil delta på seminaret og fortelle om sine framtidsprosjekter i målsetningen om å bygge helautomatiske filetanlegg.