I et intervju med NRK sier Haram at det havbruks- og fiskerinæringene trenger er ordninger som sørger for å holde hjulene i gang.

– Vi trenger ikke noen krisepakke, vi trenger fleksibilitet, sier Øyvind Andre Haram i Sjømat Norge til NRK.

Ber om unntak

Han sier situasjonen for medlemsbedriftene endrer seg fra dag til dag, blant annet dreiningen fra ferske til frosne produkter.

Nå ber Haram om at myndighetene hjelper til med å lempe på mange ulike begrensninger. Han mener for eksempel at det vil hjelpe om oppdretterne får ha mer fisk i merdene enn de har kvote for, og at det gjøres unntak fra bestemmelsene om å rapportere lakselus.

Holde kontorene åpne

I tillegg mener han det er svært viktig at fagetater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ikke blir stengt på grunn av mangel på folk. Mattilsynet skriver for eksempel ut papirer som godkjenner fisken når den skal gjennom tollen til forskjellige land.

- Strengere grensekontroller har gjort til at riktige tollpapir er viktigere enn noen gang, påpeker Haram.

Har penger på bok

Elin Tveit Sveen eier og driver oppdrettsselskapet Marø Havbruk. Hun svarer slik på NRKs spørsmål om det er aktuelt å be om en krisepakke for sjømatnæringa:

– Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Denne næringa har tent penger de siste årene, så nå må vi bruke de pengene vi har på bok for å komme oss gjennom krisa, sier Sveen.

Hun ønsker å kunne tilpasse seg krisa med enkle grep uten å risikere å bli gjort til kjeltring.

– Om en oppdretter ikke får slakte fisken sin fordi ting skjer, så kan han ikke bli kriminell fordi han har mer fisk i merda enn han egentlig har lov til, sier Sveen.

Vil være løsningsorientert

Fiskeriministeren sier han holder tett kontakt med sjømatnæringene for å hjelpe til.

– Vi er opptatt av å være løsningsorienterte, sier Odd Emil Ingebrigtsen. Han sier staten vil sikre at fagetatene er bemannet, samtidig som selskapene skal møte mindre byråkrati i tiden som kommer.

– Vi ønsker å lette opp og være mer fleksible på enkelte regler, for eksempel rapportering av lusetall. Vi må sikre at sjømatnæringa kan drifte videre på en best mulig måte i denne situasjonen.