I 20 år har Sæther i Kirkenes solgt norsk fisk i Russland, men det ble det slutt på da Russland i august innført forbud mot fisk fra EU og Norge. Samtidig fortsetter norsk fiskerinæring å bygg opp den russiske, ved å selge smolt til Russland. Smolten er nemlig unntatt fra importforbudet, fordi russerne er avhengig av norsk smolt til sin egen oppdrettsnæring.

– Russland kan ikke bare skumme fløten. Og Norge kan ikke la Russland velge og vrake som de vil, sier Sæther til NRK.

Forsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitiske institutt (NUPI) mener dette på sikt kan ramme den norske oppdrettsnæringa.

– Siden Norge var en såpass stor leverandør til det russiske markedet, så betyr dette importforbudet at det blir et kraftig boost for andre leverandører, inkludert Russland selv. Og da er det klart at dette kan hjelpe dem til å tilfredsstille den etterspørselen. Men det vil ta tid, tror Melchior.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) vil ikke gjøre noe nummer ut av dette.

– Det er norske selskap som har interesse av å selge smolt og utstyr. Og det kommer en dag etter dette når den russiske importstansen er opphevet, hvor man ønsker å ha et best mulig forhold med både russiske kunder og myndigheter, sier direktør for havbruk, Trond Davidsen. Han forstår at noen reagerer på situasjonen, men FHL har valgt å ikke mene noe om politikken som føres.

Statssekretær i UD, Bård Glad Pedersen (H) mener Norge ikke er i posisjon til å forhandle om dette.

– Russland har valgt å innføre import restriksjoner mot Norge, EU og flere andre land. Vi mener de er ubegrunnet og urimelig. Men vi har ingen mulighet til å endre en russisk beslutning, sier Glad Pedersen.