Den 36 år gamle plastsjarken ble totalskadd, men snarrådighet fra øyenvitner hindret brannen fra å spre seg, skriver Lofot-Tidende.

Brannen oppsto da sjarken lå ved kai, og snarrådige folk i nærheten løste den fra fortøyningene slik at det ikke skulle ta fyr i kaia. Deretter drev den mot motsatt side av vågen, dreide og nærmet seg en annen båt, som ble forsøkt flyttet, før den la seg til ro mot en steinfylling. Da var sjarken totalt utbrent.

- Det er ikke meldt om personsskade ved brannen, meldte vakthavende ved Midtre Hålogaland poltidistrikts operasjonssentral i Harstad til avisa litt senere på kvelden.