Er vi på smertegrensen for hva en skreifilet kan koste?