Partiet la tirsdag fram sitt første utkast til partiprogram for kommende stortingsgruppe, med til dels store fiskeripolitiske endringer:

- Endre Råfiskloven for å sikre retten til individuelle avtaler om leveranser av fisk mellom kjøper og selger.

- Endre Deltakerloven, for at «flest mulig må kunne bli eier eller deleier i et fartøy».

- Oppheve eierskapsbegrensningene i havbruk, det vil si at for eksempel John Fredriksen kan bli eneeier av norsk oppdrettsnæring.

Partiet vil også legge til rette for å gjennomføre generasjonsskifte i familieselskaper, mest mulig forutsigbar fordeling av fiskekvoter, aktiv bestandsovervåking, forskning og utvikling, forbedre EUs fiskeriforvaltning, bedre markedsadgangen, bekjempe kongekrabben, redusere sykdommer innen havbruk, utnytte potensialet i nye arter, samt trappe innsatsen mot lakseparasitter i fjorder og vassdrag.