Finnmark Arbeiderparti gjennomførte i helga sin årskonferanse som uttrykker stor bekymring over det høye tempoet omstillinger av offentlige etater gjennomføres i.

- Høyre og Frp gir ingen politiske signaler om å sikre kompetanse og aktivitet over hele landet. Slik tappes Finnmark for viktige fagmiljøer og kompetanse vi trenger.

Legges ned

I Finnmark er Mattilsynet lagt ned og regionkontoret er flyttet til Sortland – til tross for at Finnmark er et av Norges største og viktigste fylker for matproduksjon.

I Kystverket foregår det prosesser som Finnmark Arbeiderparti frykter vil føre til at arbeidsplasser flyttes ut av fylket og sentraliseres.

Fiskeridirektoratet er tenkt effektivisert gjennom nedbygging, og kontorene som i dag ligger på steder med stort fiskeri skal legges ned.

- Det er sannsynlig at regjeringa vil «effektivisere og modernisere» også andre statlige virksomheter i Finnmark bort fra fylket. Finnmark Arbeiderparti roper nå et kraftig varsko om den sentraliseringen regjeringa nå har satt i gang gjennom nedbygging og flytting av offentlige virksomheter.

Bekreftelse

Finnmark Arbeiderparti mener forslagene i politireformen bekrefter at sentralisering er resultatet av regjeringas politikk. Her forslår regjeringa at Grensekommisariatet underlegges Øst-Finnmark politidistrikt – noe som endrer dagens tredeling av grenseavtalen med Russland.

- Viktige funksjoner i Finnmark og viktige funksjoner for Norge, samordnes slik at det oppstår et funksjonstap i grensesamarbeidet med Russland. Dette er alvorlig.

Avinor har samtidig fått i oppdrag av den blåblå regjeringa å kommersialisere lufthavnstrukturen i Finnmark.

- Om denne politikken gjennomføres vil mange flyplasser i Finnmark bli lagt ned. Samtidig vil Avinor i løpet av kort tid offentliggjøre hvilke flyplasser i Finnmark som vil få hel-automatiserte, fjernstyrte tårn. Målet er å gjennomføre hel-automatisering og fjernstyring av alle flytårn i Finnmark. Totalt vil 65 arbeidsplasser forsvinne fra Finnmark og unik kompetanse forsvinne for god, heter det i årskonferanseuttalelsent.

Fylkessammenslåinger

Samtidig peker de på at Fylkesmannsembetet skal ikke tilsettes ved ledighet. Regjeringa ønsker å sammenslå fylker – instruks om å starte prosessen med å utrede sammenslåing er nettopp gitt. Det skjer samtidig med at viktige fylkeskommunale ansvarsoppgaver, som tannhelse og videregående skole, blir fjernet fra fylkeskommunene, og den fylkeskommunale økonomien strupes ytterligere. Viktige regionale, demokratiske funksjoner sentraliseres vekk fra innbyggerne i Finnmark.

- Det totale resultatet av alle disse sentraliseringsprosjektene er dramatisk for Finnmark som taper kompetansearbeidsplasser og regjeringas politikk framstår som en demontering av Finnmark.