Bakgrunnen er heftige protester fra de tre nordligste fylkeskommunene mot den korte høringsfristen. Sandberg la 23. mars ut dokumentet «Sjarkflåtens rolle i et framtidsrettet kvotesystem», med høringsfrist 14. mai. På et fellesmøte i Kommunenes Sentralforbund 19. april hevdet alle fylkestingene og kommunestyrene i Nord - Norge at «det er urimelig at denne saken har så kort høringsfrist at ingen av de nordnorske fylkestingene rekker å behandle den».

Stortingsrepresentant Wilfred Nordlund (Sp) fra Andøy tok opp saken i Stortingets spørretime, med spørsmål om Sandberg kunne tenke seg å utsette fristen. I går var Sandberg i Stortinget, der han svarte at «høringsfristen 14. mai er ikke til hinder for at vi også tar i betraktning høringsinnspill som kommer inn etter fristen». Her er hele svaret fra Sandberg:

«Drøftingsnotatet «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem» ble den 23. mars 2018 send på vel 7 ukers høring, til 14. mai. I dette drøftingsnotatet ønsker jeg å se ulike spørsmål knyttet til sjarkflåtens rammebetingelser i sammenheng. Dette vil danne bakgrunnen for at regjeringen skal ta en mer helhetlig vurdering av sjarkflåtens rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem, i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om kvotesystemet.

Jeg ser det som positivt at fylkeskommunene vil sikre bred politisk forankring for sine høringsinnspill, gjennom behandling i fylkestingene. Dette er en viktig sak, som fortjener en god og opplyst politisk debatt.

På den annen side er det viktig å holde en viss fremdrift i saken, og vi har derfor lagt opp til åpne innspillsmøter forskjellige steder i landet allerede i midten av juni. Det er sterkt ønskelig at høringsinstansenes syn er kjent når disse møtene finner sted.

Høringsfristen 14. mai er ikke til hinder for at vi også tar i betraktning høringsinnspill som kommer inn etter fristen. Det vil ikke være problematisk om en fylkeskommune for eksempel behandler saken i fylkesutvalget eller på andre måter i sin organisasjon, men deretter også behandler saken i fylkestinget og ettersender fylkestingets vedtak når det foreligger. Vi vil i en slik situasjon selvsagt legge til grunn fylkestingets vedtak som det endelige uttrykk for fylkeskommunens synspunkt».