På grunn av isproblemer i forbindelse med avslutningen av årets snøkrabbefangst, fikk rederiene lov til å la teinene stå, inntil det var mulig å ta dem opp. Snart to måneder senere er det fortsatt mange teiner som står igjen i sjøen, opplyser direktoratet, som frykter at teinene utgjør en fare for redskapkonflikter i forbindelse med annen fiskeriaktivitet.

I tillegg kan teinene som står igjen i sjøen, også kunne medføre store miljømessige konsekvenser, i form av spøkelsefisker og marin forsøpling. Direktoratet ber derfor nå om at rederier som har teiner i sjøen snarest får hentet disse, og minner om at eventuell fangst skal settes ut igjen.

Årets snøkrabbefangst ble stanset med virkning fra 19. mars.