Heidi Alice Hansen (t.v.) og Tone Storm Jensen  fra Røst er to av ytterst få kvinnelige tørrfiskvrakere i Norge. Den viktige jobben har gått i arv fra generasjon til generasjon via muntlige overleveringer og erfaringsoverføring i 1000 år. Foto: RUNE ELLINGSEN

Lofotens vinsmakere

Tone Jensen og Heidi Hansen er to av svært få kvinnelige tørrfiskvrakere i Norge og verden. Ja, faktisk så finnes det bare rundt 50 såkalte vrakere i hele landet, og nesten alle er menn.