Forsikringa trakk anklagen, og nå har de inngått forlik