- Gamvik kommune har gjort en imponerende jobbe med å tilrettelegge for unge jenter og gutter som vil ta sommerjobb som fisker. Kommunen stiller både med båt og veileder til ungdommene. Det er en god anledning til å få både kunnskap, arbeidserfaring og en sommerjobb der de tjener gode penger. Forhåpentligvis gir dette mersmak for flere av ungdommene til å velge fiskeryrket, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Holdt på i 11 år

Siden 2010 har Gamvik kommune hatt prosjektet "Sommerfiske for ungdom". I sommer deltok 12 jenter og 11 gutter. Prosjektet, som etter hvert er blitt kalt "Gamvik-modellen", går ut på at kommunen leier båt og stiller med fiskeskipper som veileder. Interesserte ungdommer kan fiske kvoten sin under kyndig veiledning. Fordelene er at flere kan delta i ungdomsfisket, de får en spennende sommerjobb som gir dem kjennskap til fiskeryrket.

Læring, ikke bare penger

Kommunens mål er å gjøre læring til en viktig del, det handler ikke kun om å tjene penger. Ungdommene får en grundig innføring i kvalitetssikring av fangst fra fisken kommer om bord i båten til den blir levert. Sikkerhet er også et viktig tema, og de har opplæring av alle som deltar. I år arrangerte de også en redningsøvelse hvor både redningsskøyte, helikopter og kystvakt deltok.

- Flere kommuner må se til Gamvik! På eget initiativ og med egne ressurser har kommunen fått til en god ordning for ungdommer som vil delta i fiskeri. Dette har stor overføringsverdi. Jeg ønsker å legge til rette for at flere kommuner kan gjøre som Gamvik, og hjelpe ungdommer med å få både verdifull kunnskap og erfaring som fiskere. Det skal etableres en ny nasjonal ordning kalt "Gamvik-ordningen" hvor alle kommuner kan søke om støtte og vi stiller i utsikt 2 millioner kroner i 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen.