Råfisklagets omsetning ble på 149,7 mill kroner i uke 21, som er foreløpig tall, fordelt med 111,3 mill kroner på leveranser fra norske båter herav 62,9 mill kroner på ferskt råstoff og 48,0 mill kroner på fryst råstoff. 38,4 mill kroner var omsetningen for leveranser fra utenlandske båter, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Sistnevnte kom etter leveranser av fryst fisk fra 4 russiske båter, 3 trålere og én autolinebåt, i hovedsak 2.250 tonn torsk/32,2 mill kroner, og i tillegg var det en leveranse av fersk fisk, i hovedsak 150 tonn torsk, fra islandsk tråler.

Omsetningen var ned fra uka før, som endte på 207,2 mill kroner, fordelt med 168,8 mill kroner på norske leveranser av dette 70,9 fersk/97,9 fryst, og altså 38,4 mill kroner på utenlandske landinger. Også sammenlignet med uke 21 i fjor kom vi denne gang dårligere ut.

Da ble ukeomsetninga 168,2 mill kroner totalt, fordelt med 145,6 mill kroner på norske landinger 111,6 fersk/34,0 fryst, og 22,6 mill kroner på utenlandske landinger.

Råfisklagets totale omsetning pr uke 21 i år er oppe i 7.100 mill kroner, mot 6.575 mill kroner til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt med 360 mill kroner, fra 5.305 mill kroner til 5.664 mill kroner.