Det tilsvarer nesten 14 prosent.

Seibestanden nord for 62. breddegrad er norsk eiendom - i motsetning til torsken og hysa - og landet trenger ikke spørre naboene om hvordan bestanden skal forvaltes. Dermed er det en enklere affære at Norge i 2014 tok 117 311 tonn sei, til tross for at den tildelte kvota bare var på 103 450 tonn. Men både fiskere og andre har tidvis uttrykt bekymring for seien, som de siste årene er blitt markert bedre betalt enn tidligere.

Notflåten hadde en tildelt kvote på 25 000 tonn, men endte på 28 711 tonn. Mens den konvensjonelle hvitfiskflåten skulle fiske snaut 39 000 tonn, men endte på nesten 48 000 tonn.

Flåten under 11 meter står igjen med en restkvote på nesten 2700 tonn, mens samtlige andre lengdegrupper har overfisket kvotene med 3000-5000 tonn. Totalt står den konvensjonelle flåten oppført med et overfiske på snaut 3000 tonn.

Også trålerne står oppført med et visst overfiske; den tildelte kvota på 37 000 tonn ble overfisket med 1227 tonn.