Mandag morgen var førstehåndsverdien på fisk levert i råfisklagets distrikt 4.025.000.000 kroner. Det er mer enn 400 millioner kroner over tilsvarende tall i rekord-året 2014 og neste en milliard kroner over første kvartal i 2013. Dermed har den trege starten på årets fiskeri endt med tidenes beste resultat.

Fire kroner opp

Det er først og fremst fiskeprisene som sørger for det eventyrlige resultatet. Gjennom hele vintersesongen har prisene holdt seg høyt. Markedet har fungert godt både for fersk- og saltfisk. Det har gjort at fiskekjøperne har betalt i snitt cirka fire kroner mer for kiloen enn i fjor. Prisøkningen som har vært på over 30 prosent har sørget for at den reduserte torskekvota er blitt godt kompensert av et fiskesulten marked.