Forliket innebærer full seier til Norges Råfisklag, som mente Henningsvær Fiskekjøp, der de to var henholdsvis daglig leder og styreleder, brøt aksjeloven da selskapet fortsatte å kjøpe fisk et helt år uten penger, og der Råfisklaget ble sittende med tapet. – For oss var det viktig å få fastslå dette prinsippet nå, spesielt med tanke på at vi går mot en vanskelig vintersesong, sier juridisk rådgiver i Råfisklaget, Gerd Sollid, til Kyst og Fjord.

- Vi er avhengig av tillit til fiskekjøpere og finansinstitusjoner. Vi mente selskapet hadde brutt denne tilliten, og at det måtte få konsekvenser.

Det var satt av tre dager til saken, men etter to dager kastet Riksheim og Sverdrup kortene. Med hjemmel i aksjelovens bestemmelser om erstatningsansvar krevde Råfisklagets nesten 1,4 millioner pluss forsinkelsesrenter av de to da saka startet. Mens påstanden fra motparten var full frifinnelse.