Rammen av føringstilskuddet for ferske råreker til pilling som tidligere i år ble økt fra 500.000 kroner til 700.000,- er nådd. Nå øker råfisklaget tilskuddet med ytterligere kroner 177.435 slik at orningen nå har en ramme på kr 877.435,-.

Ordningen er beskrevet i rundskriv nr 12/2012, men satsen som benyttes på tilskuddet er fra 2. juli 2012 redusert til kr 1,- pr kg for kvanta som føres innen en og samme prissone eller til steder i nærmeste prissone. Disse satsene videreføres.

Råfisklaget gjør samtidig oppmerksom på at ordningen kan bli stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker til.