Norge eksporterte sjømat for 5,7 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 729 millioner kroner eller 15 prosent målt mot juli måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 39,7 milliarder kroner. Det er en økning på 2,2 milliarder kroner.

- Norge har aldri eksportert sjømat til høyere verdi i juli måned enn i år. Mye av forklaringen på dette er at prisen har vært høy på de viktigste artene og produktene. Laksen står alene for over 40 prosent av økningen i juli. Selv om volumet er på sammen nivå som juli i fjor, oppnår norsk laks gode priser i norske kroner. Til sammen står torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 147 millioner av økningen i juli og det er fryst torsk, fryst blåkveite og klippfisk som øker mest. Makrelleksporten hadde en treg start på året, men en sterk vekst i juli har ført til at vi nå er på nivå med fjorårets første sju måneder, sier Norges sjømatråds direktør for markedsinnsikt, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Vekst for laks og ørret

Det ble eksportert laks for 3,8 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 301 millioner kroner eller 9 prosent fra juli i fjor. Prisen for fersk hel laks økte fra 40,54 til 44,08 kroner per kilo. Volumet var det samme som i fjor på 81 900 tonn for alle anvendelser av laks. Frankrike, Polen og Storbritannia er største mottakere av laks fra Norge.

For andre måned på rad økte ørreteksporten, og i juli måned var veksten på 10 prosent til 213 millioner kroner. Hviterussland var vårt største marked for ørret i juli.

Stor økning for sild og makrell

I juli økte eksporten av sild med 49 millioner kroner, eller 36 prosent, til totalt 185 millioner kroner. Nederland er det største eksportmarkedet for sild i juli.

Makrell økte med 85 millioner, eller 146 prosent, til 143 millioner kroner i juli. Også for makrell er Nederland det største eksportmarkedet i juli.

Vekst for klippfisk

Eksporten av klippfisk økte med 40 millioner kroner, eller 19 prosent, til 251 millioner kroner i juli. Veksten fordeler seg likt mellom torsk og sei, som begge økte med 18 prosent. Lange gjorde et byks med en økning på 55 prosent. Det største klippfiskmarkedet i juli for torsk er Portugal, mens Kongo-Brazzaville er det største markedet for klippfisk av sei.

Vekst for saltfisk

Eksporten av saltfisk, inklusiv filet, økte med 8 millioner kroner, eller 29 prosent til totalt 36 millioner kroner i juli. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 20 millioner kroner i juli.

Vekst for fersk og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk, inklusiv filet, økte med 10 millioner kroner, eller 19 prosent til totalt 63 millioner kroner i juli. Stort sett all fersk torsk gikk til EU. For fryst torsk økte eksportverdien med 46 millioner kroner, eller 34 prosent til totalt 181 millioner kroner. EU er også største mottaker av fryst torsk med en verdi på 126 millioner kroner.