- Jeg tolker dommen som en seier for Eivind Volstad. Han vant i tingretten, vant i lagmannsretten og delte Høyesterett hvor han tapte med knappest mulig margin, sier Nilsen. Som ikke er overrasket over resultatet.

- Nei. Vi har fulgt denne saken tett, og visste det ville ende med dissens. Strukturkvotene blir tidsavgrenset, mens grunnkvota er evigvarende.

Nilsen mener dommen får liten betydning i praksis for hvordan fisken skal forvaltes framover. Den klargjør et prinsipp, der et nytt storting kan vedta lover med tilbakevirkende kraft, det er omtrent det hele, mener han.

– At dette handler om hvem som eier fisken i havet, er en feiltolkning. Det er ikke fisken i havet vi skal eie, men retten til å fange den.