– Vi fikk totalt 90 søknader med en søknadssum på omtrent 160 millioner. Plastforurensing er en alvorlig trussel mot livet i havet. Derfor jobber regjeringen både nasjonalt og internasjonalt for å hindre at plast ender som søppel i naturen og i havet. Der det likevel skjer, må vi rydde.

Støtter med glede

Hvert år bruker mange av sin fritid til å rydde plast og søppel langs norske strender.

Regjeringen støtter med glede opp om den imponerende frivillige innsatsen som mange legger ned i de årlige strandryddingene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding eller forebygging av marin forsøpling langs kysten siden 2015. I år blir det i første omgang fordelt 60 millioner kroner, før det om kort tid fordeles ytterligere 10 millioner kroner. I løpet av 2021 vil totalt 70 millioner kroner fordeles mellom ulike oppryddingsprosjekter.

Viktig å hindre ny plastforsøpling

Marin forsøpling er en stor miljøutfordring og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør stor risiko for dyre- og fugleliv, og fører hvert år til betydelige kostnader for samfunnet.

– Den store innsatsen som blir lagt ned av enkeltpersoner og organisasjoner har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kysten og vassdragene. Erfaringer viser at innsatsen virker og mengden forsøpling har blitt sterkt redusert i flere områder, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For å sikre god koordinering mellom de ulike aksjonene skal årets mottakere registrere oppryddingen i Rydde. Dette fører i tillegg til økt kunnskap om hvor avfallet kommer fra, og hvordan vi kan forhindre at avfall havner i havet.

Må tilpasses koronasituasjon

I år har det vært spesielt viktig at prosjektene tar hensyn til gjeldende smittevernregler. Mange søkere har lagt gode planer for hvordan ryddingen kan gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Miljødirektoratet understreker viktigheten av å følge helsemyndighetenes restriksjoner og anbefalinger.

Flere tiltak for å forhindre plastforsøpling

Miljødirektoratet jobber også med en rekke tiltak for å hindre ny plastforsøpling. Noen eksempler er tilskuddsordningen for innlevering og behandling av kasserte fritidsbåter, oppfølging av avfallsplaner i havner, innføring av avfallsgebyr ved anløp i havn, innføring av produsentansvar og forbud mot enkelte engangsprodukter og emballasje i plast med mer.