- «Paul Senior» var første båt ut med innmelding på 195 tonn, melder sildelaget.

Og de kan slå fast at det er god kvalitet på silda som har nådd fram til Møre.

- Det er stor sild som fangstes med en snittstørrelse på rundt 350 gram.

25 båter på plass

Årets sesongstart på Buagrunnen er i skarp rute og et par dager tidligere enn for ett år siden. I fjor kom første innmeldingen fra dette området den 16. februar.

Allerede torsdag ble det meldt inn i overkant av 700 tonn og fredag hadde 12 båter meldt inn vel 3500 tonn.

For øyeblikket er aktiviteten på feltet god og rundt 25 båter befinner seg i området.

Gode rapporter

Det er stor interesse blant kjøperne for silda, da spesielt blant de som produserer silderogn.

- Vi satser på gode forhold værmessig og at det blir et godt fiskeri på Møre, det er rapportert om mye sild som kommer fra nord, sier salgsleder Kenneth Garvik i sildelaget.