Både havabbor, kolmule og en variant av tunfisk står i fare for å forsvinne. Også en rekke haier og rokker er truet av trålere som soper med seg så godt som alle fiskeslag, uavhengig av om de har kommersiell verdi.

Til sammen 43 fiskearter i Middelhavet risikerer utryddelse, ifølge rapporten til The International Union for Conservation of Nature (IUCN), melder Norsk Telegrambyrå.