– Toktet starter i Ålesund, og skal vare ut oktober, melder direktoratet i en pressemelding.

– Stort problem

Problemene med såkalte spøkelsesredskaper som står og fisker, eller bare er til fare eller plage for sjøfarende, er godt kjent.

– Tap av fiskeredskap er en uønsket sideeffekt av fiskeriene, som dessverre kan gjøre skade gjennom spøkelsesfiske og negativ påvirkning på miljøet. Derfor er det svært viktig at alle tap meldes inn til Kystvaktsentralen. På den måten bidrar vi alle til et renere hav og å få bukt med et uetisk spøkelsesfiske, sier toktleder og seniorrådgiver, Gjermund Langedal, ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet. Toktet starter i Ålesund med fartøyet M/S «Langenes» 23. august og vil pågå frem til oktober.

Rengjøres og sorteres

Hva gjør de med det de finner?

Redskapene som tas opp blir rengjort for organisk materiale og sortert. Det etableres stadig bedre systemer for håndtering av redskapene ved landing, men den aller beste løsningen er gjenbruk.

– Å levere tilbake redskap til eier for gjenbruk er god sirkulærøkonomi. Av hensyn til toktets fremdrift, er det ikke mulig å gjennomføre fullt ut, men vi prøver i så stor grad det lar seg gjøre. Redskapen må da være brukt lovlig og meldt tapt, sier Langedal.

Må melde fra om tapte redskap

– I Norge er det krav til at fiskere skal melde fra om tap av redskap. Skulle noen ha glemt det eller tape redskap de nærmeste ukene, må man være rask for at tapet skal komme med på årets arbeidsliste, oppfordrer Langedal. Yrkesfiskere kan melde fra til Kystvaktsentralen på tlf. 07611.

– Det er viktig at også fritidsfiskere melder sine redskapstap. Dette gjøres i Fritidsfiskeappen.

Nytt opprenskingsfartøy

Etter en rekke år med bruk av pelagisk trålfartøy til oppdraget, er det for årets tokt inngått leieavtale med Bluewild AS som eier hekktråleren «Langenes». Fartøyet er godt utrustet, men ikke tidligere benyttet til dette oppdraget.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med mannskapet under, avslutter Langedal.