Kyst og Fjord meldte fredag at ordfører i Hasvik, Eva D. Husby slår alarm om havneprosjektet i Sørvær, som har havnet i løse luften som følge av regionreformen. Kystverket har satt planleggingsarbeidet for prosjekter under 50 millioner i bero, mens etaten som skal ta fatt i disse sakene ikke vil bli etablert før 2020.

Ministerbrev

Det begynner å haste med å finne en løsning, for til jul står Sørvær-rederiet «Stormhav» sin nye båt klar, og den vil bare kunne anløpe hjemmehavna på flo sjø.

- På sikt en helt uholdbar løsning for oss, sa en av rederne, Jon Atle Bjørnø til Kyst og Fjord fredag.

Ordfører Husby har nå henvendt seg til samferdselsministeren i håp om at han skjærer gjennom.

Prioritering

Steinar Furøy i Hasvik SP stiller seg undrende til dette.

- Politikk handler om å prioritere. Det er derfor med undring at Hasvik Senterparti opplever at ordfører i Hasvik kommune skylder på «de andre» når vi er kommet i en situasjon at vi ikke ser løsning for Sørvær Havn, skriver Furøy i en pressemelding.

- Hasvik Senterparti mener at en løsning bør være å skyve på prosjektet Lillehavet i Breivikbotn slik at en får gjennomført denne mudringen. En liten omprioritering for å berge denne situasjonen regjeringa har ført kommunen i. Lillehavet har hatt høy prioritet i kommunen og er nå i oppstartfasen, men situasjonen i Sørvær er veldig viktig å løse for Hasvik kommune. Senterpartiet mener at vi må stille opp for hverandre og hjelpe hverandre for å finne de gode løsninger i Hasvik kommune. Senterpartiet mener at kommunestyret snarest må ta tak i saken, skriver Steinar Furøy.